Η εταιρεία

Η εταιρεία CAPEMED (www.capemed.biz) ιδρύθηκε το 2015 και έχει την έδρα της στα Ιωάννινα, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου.

Επικεντρώνεται σε λύσεις πληροφορικής και τεχνολογίας για την υγεία και τις βιοεπιστήμες.

Βασικοί τομείς ειδίκευσής είναι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι υγείας (ΗΦΥ), τα συστήματα ακτινολογίας (RIS), οι λύσεις διαχείρισης γραφείου, η παροχή συμβουλευτικής τεχνολογικής υποστήριξης σε άλλες εταιρείες του χώρου και η εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών (outsourcing).

Επίσης υποστηρίζει και ενισχύει την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις εταιρείες και τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ιατρική τεχνολογία, στην υποβολή προτάσεων, κατά κύριο λόγο σε Ευρωπαϊκούς φορείς, με σκοπό την απόκτηση επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων ώστε να χρηματοδοτούν τις διαδικασίες έρευνας και ανάπτυξης τους.

capemed