Προστιθέμενη αξία

Η Capemed επενδύει στους 2 αυτούς στόχους με σκοπό την αναβάθμιση του βασικού της προϊόντος  NetMed360 EMR (Electronic Medical Record – Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενούς) ώστε να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο εξατομικευμένης ιατρικής προσέγγισης με αρχική εφαρμογή στη Νευρολογία που ενδείκνυται λόγω της πολυπλοκότητας και της ποικιλομορφίας που την χαρακτηρίζει. Στα πλαίσια του έργου θα προστεθούν εργαλεία για την ολοκληρωμένη στήριξη των αποφάσεων των Νευρολόγων για την φαρμακευτική θεραπεία καθώς και για την αυτοδιαχείριση των ασθενών.

 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνουν:

  • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα (NetMed360 EMR) αλλά και σε νέα προϊόντα (SaaS Υποστήριξη Ιατρικών Αποφάσεων). Η αλυσίδα αξίας που αφορά την φροντίδα υγείας και περιλαμβάνει νέες υπηρεσίες και την εξειδικευμένη θεραπεία της νόσου του Πάρκινσον θα αξιολογηθεί. Ιδιαίτερα η βασισμένη σε οντολογία γνώση, το υποσύστημα αξιολόγησης συμπτωμάτων στο σπίτι και η φαρμακογενετική πληροφορία προσθέτουν αξία στο τελικό αποτέλεσμα και το διαφοροποιούν σημαντικά από τον ανταγωνισμό.
  • Διάθεση στην Ελληνική αγορά σε πρώτη φάση και στα Βαλκάνια σε δεύτερη ενός state of the art, web based, ηλεκτρονικού φακέλου υγείας με δυνατότητες εξατομικευμένης ιατρικής προσέγγισης.
  • Καλύτερη φροντίδα υγείας και περισσότερη ασφάλεια για τους Ασθενείς. Η κατάλληλη αντιπαρκινσονική αγωγή όπως θα προκύπτει από το PRIME θα δίνει στον ασθενή με Πάρκινσον τη δυνατότητα να κινηθεί φυσιολογικά και να είναι ανεξάρτητος στις καθημερινές του δραστηριότητες, ακόμη και να εργαστεί εξασφαλίζοντας μια καλή ποιότητα ζωής.
  • Μείωση κόστους και κοινωνικού αντίκτυπου μέσω της καλύτερης διαχείρισης της νόσου οι οικονομικές συνέπειες της οποίας περιλαμβάνουν τόσο άμεσα (κόστος φαρμάκων και ιατρικής φροντίδας) όσο και έμμεσα κόστη (πρόωρη συνταξιοδότηση ή την απόλυση του πάσχοντα, τη μείωση των ωρών εργασίας των φροντιστών του, καθώς και τα κόστη της πρόσθετης φροντίδας κατ’ οίκον).
Προστιθέμενη Αξία Τίτλος