Το έργο

Η ανάγκη

Η ανάγκη

Οι ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον αξιολογούνται από τον θεράποντα ιατρό τους σε επισκέψεις στο ιατρείο ή στην κλινική, κατά μέσο όρο δύο φορές το χρόνο. Αυτές οι επισκέψεις είναι συνήθως σύντομες και ακόμη και έμπειροι κλινικοί γιατροί μπορεί να μην λάβουν υπόψη όλα τα συμπτώματα.

Μέσα σε λίγα χρόνια, αναμένεται ότι οι περισσότεροι ασθενείς με Πάρκινσον θα χρησιμοποιούν έναν ατομικό φάκελο ασθενούς και συσκευές παρακολούθησης των συμπτωμάτων που θα ολοκληρώνονται με αυτό τον φάκελο.

Τα smartphone θεωρουνται ήδη ως πολύ χρήσιμα μέσα για την υποστήριξη των ασθενών, καθώς προωθούν την κατανόηση της νόσου ενεργοποιούν τους ασθενείς να αυτοδιαχειρίζονται την κατάστασή τους, οδηγώντας τους τελικά σε βελτιωμένη ποιότητα ζωής.

Στόχοι

Στόχοι

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός Κλινικού Σύστηματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) για εξατομικευμένες ιατρικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον (PD)

Επίσης, η βελτίωση της συμπτωματικής θεραπείας με:

 • Την υιοθέτηση μιας ολιστικής στρατηγικής σύμφωνα με τις αρχές της εξατομικευμένης ιατρικής, η οποία λαμβάνει υπόψη γονίδια, κλινικούς υποτύπους, νευροαπεικονίσεις, προσωπικότητα και πεποιθήσεις, βιολογική γήρανση, συννοσηρότητα κ.λπ.
 • Παθητική παρακολούθηση (με IoT συσκευές) και αντικειμενική αξιολόγηση κινητικών συμπτωμάτων
 • ενεργητική (με ηλεκτρονικά ημερολόγια) παρακολούθηση τους τρόπου ζωής και των μη κινητικών συμπτωμάτων

Στόχοι

Ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση ενός Κλινικού Σύστηματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) για εξατομικευμένες ιατρικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της νόσου του Πάρκινσον (PD)

Επίσης, η βελτίωση της συμπτωματικής θεραπείας με:

 • Την υιοθέτηση μιας ολιστικής στρατηγικής σύμφωνα με τις αρχές της εξατομικευμένης ιατρικής, η οποία λαμβάνει υπόψη γονίδια, κλινικούς υποτύπους, νευροαπεικονίσεις, προσωπικότητα και πεποιθήσεις, βιολογική γήρανση, συννοσηρότητα κ.λπ.
 • Παθητική παρακολούθηση (με IoT συσκευές) και αντικειμενική αξιολόγηση κινητικών συμπτωμάτων
 • ενεργητική (με ηλεκτρονικά ημερολόγια) παρακολούθηση τους τρόπου ζωής και των μη κινητικών συμπτωμάτων
Στόχοι
Σενάρια χρήσης

Σενάρια χρήσης

 • Αξιολόγηση κινητικών συμπτωμάτων
 • Αξιολόγηση μη κινητικών συμπτωμάτων
 • Διακυμάνσεις
 • Διαταραχές βάδισης
 • Δυσκινησία
 • Τρόμος
 • Απόκριση στην θεραπεία
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση προηγμένων θεραπειών
 • Τηλεϊατρική
 • Νέοι ασθενείς